FAQ Frequently Asked Questions

Where there is water, shelters, and I can pitch a tent wherever I want?

Finns det vatten utmed leden?

Ja, på vissa läger- och rastplatser och på andra ställen. Om du går till "Karta" på hemsidan och väljer kategorin "Dricksvatten" ser du var du kan fylla på din vattenflaska.

Hur långt vandrar jag på en timme?

Räkna med att du går ca 4 km i timmen på en låglandsled som Hallandsleden.

Var finns läger- och rastplatserna?

Gå till "Kartan" och välj kategorin "Lägerplats med vindskydd" eller "Rastplats".

Vad finns på Lägerplatserna med vindskydd?

Det finns ett vindskydd, på vissa ställen två, dessa är avsedda för ca 4-5 vuxna personer per skydd, en torrtoalett, eldstad med ved och en informationstavla. Det finns dricksvatten och soptunnor vid vissa lägerplatser, se var på "Kartan".

Varför finns det ingen ved vid vissa lägerplatser?

Vi som arbetar med driften och skötseln av Hallandsleden ser till att det finnas ved vid samtliga vindskydd. I dagsläget har alla kommuner inte möjlighet till detta med ambitionen är att det ska vara så inom snar framtid.  

Tyvärr förekommer det att den utlagda veden blir stulen, vilket är en anledning till att ved ibland saknas. Den ojämna förbrukningen och det faktum att det ibland eldas lite väl friskt är en annan. Du kan som besökare alltså inte utgå från att det alltid finns ved vid lägerplatsen just vid den tidpunkten då du själv skall övernatta. Råder eldningsförbud så plockas veden bort.

Kan jag räkna med att få plats i vindskydden vid lägerplatserna?

Nej. Oftast finns det bara ett vindskydd vid Hallandsledens lägerplatser, där vindskyddet har plats för ca 4-5 personer. Dessa går inte att boka. Under högsäsong rekommenderas du att bär med dig ett tält ifall du vill sova ute. 

Får jag sätta upp mitt tält var jag vill?

Du får tälta något enstaka dygn i naturen enligt allemansrätten. Om du däremot tältar i stora grupper med många tält måste du be markägaren om lov. Tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen. Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk eller plantering. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus. OBS: i naturreservat råder ofta övernattningsförbud.

Oftast är det möjligt att slå upp sitt tält i anslutning till de iordningställda lägerplatser som finns längs leden, med närhet till toalett, soptunna och dricksvatten.

Kom ihåg att ta med dig sopor och avfall. Använd nedbrytningsbart diskmedel och diska inte för nära vattendrag. 

Läs mer om Allemansrätten.

Kan jag ta hunden med mig på vandringen?

Hunden är ett bra sällskap under en vandring. Tänk bara på att följa Naturvårdsverkets riktlinjer om att hunden ska hållas i koppel under perioden 1 mars - 20 augusti. Detta för att skydda de vilda djuren och deras ungar. Även under andra perioder av året ska hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att jaga vilt. Visa också hänsyn mot andra människor utmed leden, tänk på att många är rädda för hundar. Vid passage genom hagmark rekommenderas största försiktighet. Kor och hästar är ofta nyfikna på hundar och kan då bli närgångna. Ibland, särskilt om kalvar eller föl finns med i flocken, kan denna nyfikenhet övergå i ett aggressivt beteende. Håll ett rejält avstånd!

Läs mer om att Vandra med hund.

Får man cykla på Hallandsleden?

När det gäller cykling på Hallandsleden så är det inte ok att cykla på Hallandsleden. Leden går genom privata marker och kommunerna längs leden har en överenskommelse om vandring med markägarna och inget annat. 

Allemansrätten gäller inte kanaliserade, avtalade företeelser. Du kan inte med allemansrätten som förevändning hävda att cykling är tillåtet på Hallandsleden och du kan inte i eventuell konflikt med markägare hävda att du får cykla på Hallandsleden med hänvisning till kommunerna.

Kan man vandra på Hallandsleden under jakten?

Från den 1 oktober är jakten i full gång i de halländska skogarna. Både under älgjakten och rådjursjakten använder man sig av hundar. Det är av största vikt att man som gäst på annans mark visar hänsyn till jägarna och deras arbetande hundar. Stör aldrig en drivande jakthund. Ta heller inte hand om en jakthund - den hittar hem! De första veckorna på jakten är de intensivaste men de finns de som jagar aktivt januari ut. För att inte störa jakten i onödan rekommenderas att bara använda de lägerplatser som är anordnade längs med leden för övernattning. Jakten utgör dock inte någon fara för vandrare på Hallandsleden då varje jägare alltid måste vara hundra procent säker på att ingen människa kommer till skada vid avlossat skott.

Var köper jag Hallandsledens papperskartor?

Leden finns beskriven i 3 stycken papperskartor, det vill säga, en karta per delled, Norra, Mellersta och Södra delen. Kartorna säljs på turistbyråerna i Halland och Göteborg. För dig som ska ut på leden spontant och inte kan vänta på att få papperskartan hemskickad, finns enklare pdf-kartor att skriva ut under varje etapp.

Länk till kartbeställning.

Utmed vilka delar av Hallandsleden finns det bra med boendealternativ för mig som vill vandra några dagar i sträck utan att behöva övernatta i vindskydd eller tält?

Det finns bra boendealternativ utmed hela leden. Vissa ställen ligger boendet precis utmed leden och vissa boenden en bit bort. Välj "Boende" på "Kartan", för att få en överblick över allt boende utmed leden. Du kan sedan planera din vandring/etapp utefter boendeanläggningarnas placeringar. En del boendeanläggningar har redan vandringspaket du kan boka eller så kan de hjälpa till med din planering.