Välkommen till Hallandsleden

Du har valt att vandra på en av Sveriges låglandsleder, ett gott val eftersom en vandring ger både motion och upplevelser.Hallandsleden anknyter i söder till Skåneleden och i norr till ­Bohusleden. På sin väg genom Halland delar sig leden i en östlig och i en västlig sträckning vid Simlångsgården. De båda sträckningarna förenas åter i Åkullaområdet. Från Varberg kan man följa "Europaled 1" och ansluta till övriga delar av Hallandsleden strax före Åkulla.Landskapet växlar hela tiden. Ena stunden vandrar man genom djupa skogar för att senare komma ut i ett öppet landskap med hästhagar och små röda stugor. Leden följer gamla färdvägar med mängder av kulturspår såsom fornminnen och historiska byggnader. Många av sevärdheterna har fått ­informationsskyltar.Hela sträckan är drygt 390 km och leden är uppdelad i 25 etapper. För att täcka alla ­delar av Hallandsleden finns det tre kartblad. Du håller just nu i ett av dessa!

Lätt att hitta
I naturen följer du leden med hjälp av en orange markering på träd, stolpar eller stenar.
På de ställen där leden viker av finns särskilt tydliga markeringar – trävisare med orange pilar. Där leden passerar en bilväg är den ­utmärkt med blå vägskyltar med vit text ­“Hallandsleden”.
Med omkring 15 kilometers mellanrum finns iordningställda övernattningsställen med vindskydd, toalett och eldstad.
Längs leden har omfattande arbeten gjorts för att göra det lätt att vandra. Stigar har röjts, spänger har lagts, broar har byggts, allt för att vandraren ska kunna ta sig fram ­obehindrat. Det finns dock även några mer krävande passager för den som vill pröva på det.
På kartan är leden uppdelad i etapper, markerade med tvärstreck. Din tur kan anpassas efter etapperna för en dagstur ­eller en helgvandring.